zbcpto

Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)-на базі 9 класів, отримання диплома молодшого спеціаліста за професією "Діловодство"

Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)

 

Професія – 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)


Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази;
 • положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства;
 • структуру та керівний склад підприємства і його підрозділів;
 • організацію діловодства;
 • методи оброблення і оформлення документів;
 • архівну справу;
 • машинопис;
 • правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і друкарськими машинами;
 • стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
 • правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
 • основи етики і естетики;
 • правила ділового спілкування;
 • основи організації праці і управління;
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • основи адміністративного права і законодавства про працю;
 • інформаційні технології.

Повинен уміти:

 • виконувати функції, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства;
 • приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передавати її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
 • вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймати документи і особисті заяви на підпис керівника підприємства;
 • готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові;
 • стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечувати якісне їх редагування;
 • організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію на приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводити інформацію, одержану каналами зв’язку, до відома керівника;
 • за дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів;
 • виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, введення їх реєстрації), вести і оформляти протоколи засідань і нарад;
 • здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль;
 • вести контрольно-реєстраційну картотеку;
 • забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі;
 • друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію у банк даних;
 • організовувати приймання відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;
 • формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву;
 • копіювати документи на персональному ксероксі;
 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація - ІІ категорія
Повинен знати:

 • правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
 • послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • діловодство;
 • правила орфографії та пунктуації;
 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила захисту інформації;
 • інформаційні технології.

Повинен уміти:

 • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
 • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо);
 • своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;
 • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;
 • у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


Кваліфікація – І категорія
Повинен знати:

 • правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
 • послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • діловодство;
 • правила орфографії та пунктуації;
 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила захисту інформації;
 • інформаційні технології.

Повинен уміти:

 • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
 • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
 • оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо);
 • своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;
 • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;
 • у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
 • виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням тексту 10-пальцевим методом, який містить спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Оператор комп’ютерного набору" ІІ категорії:

 • за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ категорії не менше одного року.

 

 

Ви тут: Головна Професії Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)-на базі 9 класів, отримання диплома молодшого спеціаліста за професією "Діловодство"